مرکز درمانی درمانگاه تخصصی صدرا

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

فوق تخصص غدد

نوین 12
نوین 15
عسگرانی 9

آنکولوژی

کریمخانی زندی 12:30

زاهدی 11

فاکر 10:30
زاهدی 11
کریمخانی زندی 12:30
کریمخانی زندی 12:30

زاهدی 11

پزشک عمومی

برقعی 9
برقعی 9

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

حق ویسی 17

مامایی

عرب 17
عرب

فوق تخصص خون و سرطان

فاکر 10:30

فوق تخصص نفرولوژی

صحیحی 17

توضیحات

""مرکز سرطان صدرا؛ به عنوان اولین مرکز رادیوتراپی استان قم فعالیت خود را آغاز نموده و هم اینک به عنوان تنها بخش خصوصی کشور با تعرفه دولتی در حال ارائه خدمات به بیماران میباشد. این مرکز با توسعه کیفی و کمی خدمات، تجهیزات پیشرفته و همکاری جمعی از پزشکان متخصص و مجرب، سعی در بهبود روند درمانی استان داشته است. بخشهای مختلف مرکز عبارتند از: رادیوتراپی شیمی درمانی درمانگاه تخصصی""

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه