مرکز درمانی درمانگاه شبانه روزی پردیسان

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

توضیحات

 اولین مرکز درمانی شبانه روزی در پردیسان دارای تمامی تخصص های پرشکی و خدمات رادیولوژی و سونوگرافی و آزمایشگاه با پیشرفته ترین دستگاه 

واحدهای آزمایشگاه تشخیص طبی با دستگاه تمام اتوماتیک اتو آنالیزر کلیاس 

واحد سونوگرافی و رادیولوژی 

آندوسکوپی

اکو کاردیوگرافی

تست ورزش

نوار عصب و عضله

نوار مغز

نوار قلب

نبولایزر

nst

اتاق عمل سرپایی

ختنه

برداشت خال و زگیل

جراحی میخچه و کیست های جلدی

تزریق بوتاکس

 

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه